Kontakt

Rodinný detský domov n. o.

IČO: 36084492
DIČ: 2021953571

Adresa:

Bratislavská ulica č. 5255/8
Trnava, 91702

Bankové spojenie:
Tatrabanka:
SK81 1100 0000 0026 2073 9614

Telefonický kontakt:

0917 500 342

e-mail: riaditel@rdd.sk

 

   

Štatutárny zástupca - riaditeľ:

Mgr. Katarína Žbirková
0917 500 342
riaditel@rdd.sk

   
Zodpovedný zástupca:

garant@rdd.sk

   
Psychológ: 0948 251 257
psycholog@rdd.sk
   
Sociálna pracovníčka pre DETI
 
0905 764 719
socialna@rdd.sk
   
Sociálna pracovníčka pre MD 0918 545 974
socialna.md@rdd.sk

 

Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme informovať o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré pri ich spracúvaní dodržiavame. Všetky Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracúvané firmou EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. Zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať, nájdete na adrese zo@eurotrading.sk. Zaslaním Vášho kontaktu, dávate súhlas s jeho spracovaním.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo