Rodinný detský domov, n.o.

"Darujte nám 2% vašich daní a podporte naše úsilie v starostlivosti o
zverené deti"

Aktuálne hľadáme profesionálnych náhradných rodičov - životopisy zasielajte na: riaditel@rdd.sk

Ak vás zaujíma filozofia a poslanie Rodinného detského domova, n.o.
pozrite si Kto sme a čo robíme.

Ak nám chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť, 
pozrite si prosím sekciu Ako nám môžete pomôcť.

 

Ďakujeme