Ako nám môžete pomôcť

Sme nezisková organizácia a množstvo výdavkov spojených s chodom Rodinného detského domova si musíme zabezpečovať sami z darov dobrých ľudí.

Darovanie akejkoľvek sumy na náš účet je pre nás veľkou pomocou.
Naše číslo účtu v Tatrabanke je 2620739614/1100.

Pomôcť nám môžete aj darovaním nábytku, hračiek, športových potrieb či iných potrieb pre deti.

Za všetky formy pomoci Vám vyslovujeme veľkú vďaku.